Política de privacitat

La Política de Privacitat forma part de l’Avís Legal que regeix la pàgina web: www.fundaciomagone.org juntament amb la Normativa d’Ús de Cookies.

La pàgina web www.fundaciomagone.org és titularitat de Fundació Magone – Salesians Acció Social i compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal i, en particular, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades.

Fundación Magone – Salesianos Acción Social se reserva el derecho a modificar o adaptar la presente Política de Privacidad en todo momento. Por lo tanto, le recomendamos que revise la misma cada vez que acceda a la Página Web. En el supuesto de que usuario se haya registrado en la página web y acceda a su cuenta o perfil, al acceder a la misma, se le informará en el supuesto de que haya habido modificaciones sustanciales en relación con el tratamiento de sus datos personales.

Fundació Magone – Salesians Acció Social es reserva el dret a modificar o adaptar la present política de privacitat en tot moment. Per tant, us recomanem que revisi la mateixa cada vegada que accedeixi a la pàgina web. En el cas que l’usuari s’hagi registrat a la pàgina web i accedeixi al seu compte o perfil, en accedir a la mateixa, se li informarà en el cas que hi hagi hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seves dades personals.

Qui és el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?

Les dades que es recullin o ens facilitis voluntàriament per mitjà de la pàgina web, ja sigui per la navegació en la mateixa, així com tots aquells que ens puguis facilitar en els formularis de contacte, via e-mail o per telèfon, seran recollides i tractades per el responsable del fitxer, les dades que s’indiquen a continuació

Identitat Fundació Magone – Salesiano Acció Social
CIF G65338311
Adreça Postal Plaça Artós, 4. 08017 Barcelona
Telèfon 93 206 59 10
Correu-e fundaciomagone@salesians.cat
URL www.fundaciomagone.org
Registre Inscrita al registre de fundacions sota el número 08-0399

Si, per qualsevol motiu, vols posar-te en contacte amb nosaltres en qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seves dades personals o privacitat, pots fer-ho a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.

Quins són els teus DRETS en relació amb el tractament de les teves dades?

Tot usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició així com la resta de drets que com a interessat li reconeix el RGPD, o contactar per a qualsevol tema relatiu a la protecció de dades personals dirigint una comunicació al delegat de Protecció de Dades de la Fundació Magone – Salesians Acció Social, bé mitjançant correu electrònic a fundaciomagone@salesians.cat indicant en l’assumpte “Protecció de Dades”, o bé per escrit a l’adreça de correu postal indicada.

Així mateix podrà utilitzar l’adreça de correu electrònic indicada per revocar el seu consentiment o manifestar la negativa al tractament de les seves dades en qualsevol moment.

L’usuari sempre podrà dirigir-se a la Fundació Magone – Salesians Acció Social si considera que hi ha algun problema en el tractament de les seves dades per part del responsable, i aquest intentarà resoldre-ho amb la major diligència; o, en tot cas, a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, com a autoritat de protecció de dades corresponent per a Espanya.

Per facilitar el procés, i complir amb el principi d’exactitud de les dades, si es modifica alguna dada, el Responsable agraeix la comunicació d’aquesta modificació.

Depenent del dret dret exercitat, la Fundació Magone – Salesians Acció Social trigarà com a màxim un mes a donar resposta des de la recepció de la sol·licitud, i dos mesos si el tema és molt complex, cas en el qual l’usuari serà notificat.

Quines dades recopilem a través de la plana web?

Dades emmagatzemades per la navegació i ús de la pàgina web

Pel simple fet de navegar en la pàgina web, de Fundació Magone – Salesians Acció Social, recopilarà informació referent a:

  • Adreça IP
  • Versió del navegador
  • Sistema operatiu
  • Durada de la visita o navegació per la pàgina web

Aquesta informació pot emmagatzemar mitjançant Google Analytics, pel que ens remetem a la Política de Privadesa de Google, ja que aquest recull i tracta aquesta informació. http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

De la mateixa manera, en la pàgina web es pot facilitar la utilitat de Google Maps, la qual podria tenir accés a la ubicació, en el supòsit que l’hi permetis, per tal d’facilitar una major especificitat sobre la distància i/o camins a la nostra seu. Referent a això, ens remetem a la Política de Privacitat utilitzada per Google Maps, per tal de conèixer l’ús i tractament d’aquestes dades http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

La informació que nosaltres fem servir no estarà relacionada amb un usuari concret i s’emmagatzemarà a les nostres bases de dades, amb la finalitat de realitzar anàlisis estadístiques, millores en la pàgina web, sobre els nostres productes i / o serveis i ens ajudarà a millorar la nostra estratègia comercial . Les dades no seran comunicades a tercers.

Dades facilitades en el formulari de contacte

Es poden posar en contacte directament amb nosaltres a través de correu-e, “Contacta”, etc. facilitats en la pàgina web. Per a això, és necessari que l’usuari s’identifiqui i indiqui les seves dades personals, amb la finalitat que Fundació Magone – Salesians Acció Social, pugui contactar amb l’usuari, en cas que sigui necessari per atendre la seva sol·licitud d’informació. Les dades necessàries i obligatòries a facilitar per l’usuari per dur a terme tal registre, es troben marcades amb el símbol *. En el cas de no facilitar tals camps, no es permetrà l’enviament de la petició.

Aquestes dades personals seran incorporades a les bases de dades de Fundació Magone – Salesians Acció Social, qui conservarà els mateixos per contestar a la seva sol·licitud i / o petició d’informació i, després d’això, seran eliminats en el termini de 10 anys.

La base legal per al tractament d’aquestes dades és el consentiment de l’usuari que sol·licita informació, o té la necessitat de mantenir contacte amb la Fundació Magone – Salesians Acció Social.

Les finalitats del tractament seran les següents:

  1. Gestionar les consultes o sol·licituds d’informació que ens enviïs a través de la pàgina web, correu electrònic o telèfon.
  2. Enviament de comunicacions, promocions especials, notícies o accions que resultin del teu interès o ens demanis fins i tot per mitjans electrònics. En tractar-se d’una finalitat accessòria a la principal, hauràs de marcar la casella habilitada a aquest efecte.

Les dades personals que ens facilitis per aquest mitjà no seran comunicades a tercers, sent la Fundació Magone – Salesians Acció Social qui doni, directament resposta a aquest tipus de consultes.

Enviament de Newsletter

A la pàgina web es permet l’opció de subscriure a la Newsletter de Fundació Magone – Salesians Acció Social. Per a això, cal que ens faciliti una adreça de correu electrònic a la qual es remetrà la mateixa.

Aquesta informació serà emmagatzemada en una base de dades de la Fundació Magone – Salesians Acció Social a la qual quedarà registrada fins que l’interessat sol·liciti la baixa de la mateixa o, si escau, el cessament per part de la Fundació Magone – Salesians Acció Social l’enviament de la mateixa.

La base legal per al tractament d’aquestes dades personals és el consentiment exprés prestat per tots aquells interessats que se subscriguin en aquest servei marcant la casella destinada a aquest efecte.

Les dades dels correus electrònics seran únicament tractats i emmagatzemats amb la finalitat de gestionar l’enviament de la Newsletter per part dels usuaris que sol·licitin la mateixa.

Per a això, es fa ús d’una aplicació per a l’enviament automàtic de la Newsletter, tenint la mateixa accés a les adreces de correu electrònic:

Nombre de la aplicación Titular de la aplicación / País
Mailchimp Mailchimp / Estados Unidos

Per a l’enviament de la Newsletter, es demanarà el consentiment exprés de l’usuari a l’hora de realitzar el registre en ella marcant la casella destinada a aquest efecte. Referent a això, l’usuari podrà revocar el consentiment prestat, dirigint-se a Fundació Magone – Salesians Acció Social fent ús dels mitjans indicats anteriorment. En qualsevol cas, en cada comunicació, se li donarà la possibilitat de donar-se de baixa en la recepció de les mateixes, ja sigui per mitjà d’un link i/o adreça de correu electrònic.

L’enviament de la newsletter es realitza utilitzant la plataforma Mailchimp, radicada als EUA per la qual cosa es produeix una transferència internacional de dades emparada per l’acord Unió Europea – Estats Units denominat Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/list.