Projectes que recolzem

La Fundació Magone neix amb la vocació de sensibilitzar la nostra societat vers els infants i joves més vulnerables i de cercar els recursos necessaris per tal de donar-los una oportunitat de creixement.

Això es vehicula a través de l’Acció Social dels Salesians, que té, en Salesians Sant Jordi, un els braços executors dels projectes.

Les Plataformes d’educació social de Salesians Sant Jordi, fem una aposta decidida per un treball de qualitat en la consecució de la Missió que tenim com a grup. Una Missió que té com a enfocament prioritari l’atenció als infants, adolescents, joves i les seves famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat social, ja sigui per que tinguin mancances de tipus educatiu, cultural o social, que els impedeix el seu creixement personal i exercir la seva ciutadania amb total normalitat.